Расширенный поиск  

Ёрдын наадан урина

Ээлжээтэ Ёрдын наадан урданайнгаа хэбээр Эрхүү можын Ойхон аймагай Хуторук гэһэн һууринда июниин 14-15-ай үдэрнүүдтэ болохоор хараалагдана. Энэ хэмжээ ябуулга долоодохиёо үнгэргэгдэхэнь гээшэ.