Расширенный поиск  

​Москвагай сэнгүүдые жэшэн

Һаяхана албанай хэрэгээр Москва хото ошоод ябахадаа, эдеэ хоолой болон унаа тээбэриин сэнгүүдые наринаар анхарһан байнаб

​Один день депутата Алдара Дамдинова

Будучи в Москве в служебной командировке, корреспондент ИА Буряад Yнэн Борис Балданов решил посмотреть, как работает депутат Государственной Думы от Бурятии

​Алдар Дамдинов: «Всегда стараюсь помочь людям»

Бывший министр образования и на­уки РБ, а ныне депутат Государственной Думы РФ, про­должает решать самые актуальные проблемы Бурятии

​Буряад Уласһаа Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Алдар Дамдинов:«Гүрэнэй шэнэ бюджет зүбшэн хэлсэнэбди»

“Ниитэ нэгэн России” намай фракциин зүблөөн парламентын Гүрэнэй Дүүмын пленарна зүблөөнэй удаа үнгэргэгдэжэ, 2019-2021 онуудай бюджет тушаа гол шухала асуудал зүбшэн хэлсэгдээ

Депутат Госдумы РФ от Бурятии Алдар Дамдинов: Люди ответственно относятся к выборам

Главное, что люди понимают, что если ты не сделаешь выбор, то выбор сделают за тебя, отметил депутат Госдумы

Глава Бурятии об экологической экспертизе: Есть определенные перегибы в этом плане

В Правительстве республики решали вопросы развития Байкальской природной территории

Депутат Госдумы от Бурятии: мы видим не те деньги, которые хотели бы

Алдар Дамдинов рассказал о зарплатах, будущем школ в республике и приоритетных программах

Баир Жалсанов Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай тушаалда томилогдобо

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үсэгэлдэр, октябриин 19-дэ, Болобосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай тушаалда Баир Жалсановые томилхо тухай тогтоол абаба. Тогтоол абтаһан үдэрһөө хойшо хуулиин хүсэндөө оробо.

​Учащиеся школы №2 в Улан-Удэ: «Мы счастливы, что наконец-то вернулись к себе домой»

Одна из старейших школ Бурятии распахнула свои двери после длительной реконструкции

Багша хүнэй хүндэтэй ябахын тула

Ородой Холбоото Уласта һүүлэй үедэ багша хүниие олониитын үмэнэ урданайхидаал адли хүндэтэй болгохо зорилготой хэмжээнүүд эдэбхитэйгээр абтажа байнхай. Алдарта багша болохын тула XXI зуун жэлдэ хүн юу хэхэ ёһотойб? Энэ асуудалда харюу Буряад Уласай багшан...

Алдар Дамдинов: «Сделаю всё, чтобы помочь Бурятии»

Депутат Государственной Думы рассказал о законах и инициативах

Школьник из Бурятии получил подарок от легендарного хоккеиста

Заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов передал их через депутата Госдумы РФ Алдара Дамдинова

Дайнай үеын үхибүүдэй авто-ябаган аяншалга

Мүнөө жэлдэ Захаамин аймаг 90 жэлэйнгээ ойн баяр үндэр хэмжээндэ угтаа. Жэлэй эхинһээ хэдэн ехэ хэмжээ ябуулганууд, үйлэ хэрэгүүд үнгэргэгдөө гэжэ “Буряад үнэн” ходо мэдээсэжэ байгаа. Тэрэ тоодо манай сайт дээрэ “Түрэл Захааминдаа дуратайгаар” гэһэн түлэб...

​«Курортный сбор» не будут платить жители Бурятии

Если Госдума РФ и Народный Хурал республики примут соответствующий закон, то раскошелиться придётся туристам из других стран и регионов России