Расширенный поиск  

Онон мүрэнһөө Ойхон арал хүрэтэр

Эдэ үдэрнүүдтэ Ага тойрогто, мүн Эрхүү можын Ойхон аймагта бүхэриг шамбай баатар хүбүүдэй тэмсээнүүд удаа дараалан үнгэргэгдэбэ

​Ожившие сцены из бурятского эпоса на берегу Байкала

На Ольхоне прошел турнир по бүхэ барилдаан памяти Михаила Елбаскина

Александр Богомоев выиграл межрегиональный турнир по бурятской борьбе

Трехкратный чемпион России, победитель первых Европейских игр Александр Богомоев выиграл золотую медаль межрегионального турнира памяти Михаила Елбаскина

Барилдаашаднай баярлуулаа гү?

​Буряадай спортдо дуратайшуулай үни удаан хүлеэһэн Ородой чемпионат одоошье үнгэргэгдэжэ, арад зондо ехэ баяр асарбагүй

​Барилдаашадай бар хүсэ сэгнэһэн «Вaikal Оpen»

Уласхоорондын хэмжээнэй тэмсээн

Александр Богомоев признан лучшим спортсменом международного турнира по вольной борьбе "Байкал Опен"

Лидер бурятской вольной борьбы Александр Богомоев порадовал бурятских любителей спорта победой на международном турнире по вольной борьбе на призы Главы Бурятии «Байкал Опен». По итогам соревнований он признан лучшим борцом турнира и получил 100 тысяч руб...

Три золотые медали международного турнира "Байкал Опен" у бурятских борцов

Бурятские борцы выиграли четыре медали на международном турнире по вольной борьбе на призы Главы Бурятии «Байкал-Опен». Среди победителей Даша Шарастепанов, Арсалан Будажапов и Вероника Чумикова

​Хэжэнгэдэ тамирай комплекс нээгдэбэ

Байгша оной декабриин 22-то Хэжэнгэ аймагай түүхэдэ томохон үйлэ хэрэг болобо – “Хэжэнгэ” гэжэ нэрэтэй ехэхэн тамирай комплекс нээгдэбэ

Открытие спортивного комплекса состоялось в Кижингинском районе Бурятии

22 декабря 2018 года - особая дата в истории Кижингинского района Бурятии. Здесь состоялось открытие масштабного спортивного комплекса под названием «Хэжэнгэ»

​Возвращение Александра Богомоева и другие результаты чемпионата Бурятии

Одним из главных итогов турнира стало возвращение на ковёр нынешнего лидера бурятской борьбы Александра Богомоева

​Александр Богомоев хибэстээ бусаба

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Владикавказ хотодо “Аланы-2018” гэһэн уласхоорондын мүрысөөн үндэр хэмжээндэ болобо. Эндэ Буряадай барилдаашан Александр Богомоев гурбадахи һуури эзэлээ

Буряадай Толгойлогшын шанда хүртэхэ уласхоорондын мүрысөөндэ уласай барилдаашад табан алтан медальда хүртэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшшын шанда хүртэхэ сүлөөтэ барилдаагаар уласхоорондын мүрысөөн байгша оной мартын 9-12-рой үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэбэ.

Буряадай тамиршадһаа Стальвира Оршуш эгээл һайн дүнтэй

Заншалта ёһоороо шэнэ жэлэй түрүүшын һарын эсэстэ бүхы дэлхэйн бүхэшүүл Красноярск хотодо суглардаг юм. Энэшье удаа тэндэ суута барилдаашан Иван Ярыгинай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан уласхоорондын асари ехэ мүрысөөн түгэсэбэ. Шанга тулалдаануудай удаа....

Спортсмены из Бурятии Александр Богомоев и Ирина Ологонова стали победителями международных турниров

Лидеры бурятской школы вольной борьбы вернулись после перерыва на ковёр и доказали, что им нет равных