Расширенный поиск  

​Уг удхыень хараадаа абая

Бүгэдэ буряадуудай “Алтаргана” болон Сурхарбаамнай дүтэлжэ, бэлэдхэл хаа-яанагүй эхилэнхэй. “Буряад үнэндөөшье” һанамжа, дурадхалнуудаа уншагшаднай эльгээнэ

​Һүлдэ болоһон зурагынь

«Алтаргана-2020» наада угтуулан

«Жэнхэни буряад дэгэлтэй хүнүүд үсөөн байгаа»

Ерэхэ зун июлиин 16-18-ай үдэрнүүдтэ Ага тойрогто “Алтаргана” наадан үнгэрхэнь. Харин 1994 ондо энэ нааданай эхилхэдэ, Монголой Хэнтэй аймагай Дадал һомоной засаг дарга байһан хуаасай омогой Галсангийн Доржсүрэн ахатай хэһэн хөөрэлдөө уншагшадайнгаа анхар...

Түүхэ болоһон түрүүшын наадан

“Дадал сомонһоо гарбалтай “Алтаргана” наадан” гэһэн номһоо абтаһан гэрэл зурагуудАрадшалал шэнэлэлгын эхилһэн 1992-1996 онуудта Хэнтэй аймагай засаг даргаар Дадал сомоной харьяата Цэдэндамбаагийн Балдандорж, аймагай Соёлой хэлтэсэй даргаар мүн лэ Дадал со...

​Алтарганын үдэрнүүд эли болоо

ХIV Уласхоорондын “Алтаргана-2020” гэһэн бүгэдэ буряадуудай наадан Үбэр Байгалай хизаарай хотын түхэлтэй Ага болон Могойто нютагуудта 2020 оной июлиин 16-18-ай үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ. Уласхоорондын энэ наадые эмхидхэлгэ болон үнгэргэлгэдэ Үбэр Байгалай З...

​От «УРА» до СБН и ИНСТАГРАМ: как развивались общенацио­нальные бурятские СМИ

В адрес Народного Хурала поступило обращение от жителей Усть-Орды с пред­ложением о создании единого общебурятского ТВ, радио и печа­ти. По этому поводу планируется совещание с участием парламен­тариев и общественников. Ини­циатива похвальная, поскольку в...

Буряад орон бэлигтэй зоноороо баян даа!

Үнгэрэгшэ зун буряад угсаатанай “Алтаргана” наадан Эрхүү хотодо үнгэрөө. Эрхүү можоһоо, Үбэр Байгалай хизаарһаа, Монгол болон Хитад гүрэнүүдһээ, Буряад оронһоо олон тоото буряад угсаатан сугларһан байна. Манай уласһаа олон зон хабаадаа гэжэ мэдэнэбди

​Победители «Алтарганы-2018» выступят на большом концерте в Улан-Удэ

На сцену Русского драмтеатра выйдут народные и эстрадные исполнители, улигершины, чтецы, а также модели в традиционных и современных бурятских костюмах

​Сборная Бурятии победила в общекомандном зачёте спортивной программы «Алтаргана-2018»

Одни только борцы, представлявшие республику, выиграли 11 наград из 12 возможных

​Представители Бурятии выиграли 45 медалей в творческих конкурсах фестиваля «Алтаргана-2018»

Призовые места достались уроженцам республики абсолютно во всех видах творческих состязаний

​Борец из Улан-Удэ получил главный приз «Алтарганы-2018»

Балдану Цыжипову вручили ключи от автомобиля Chevrolet Niva

Всебурятский фестиваль «Алтаргана» открыли красавицы «Дангины»

В этом году наибольшее число конкурсанток прибыло из Монголии, Бурятию же представляют только две девушки

​Международный всебурятский фестиваль «Алтаргана 2018» стартует в Иркутской области

Сегодня, 5 июля, в Иркутской области стартует международный всебурятский фестиваль «Алтаргана 2018». Начинает праздник научно-творческая конференция «Этнокультурные бренды Байкальского региона». Уже завтра, 6 июля, состоится церемония открытия Алтарганы,....

​Энэ зураг дээрэ хэд бэ?

Улаан-Баатар хотодо Монголой үндэһэнэй түүхын музейдэ Агван Доржиевта зорюулагдаһан гэрэл зурагуудай үзэсхэлэнэй үедэ Цэдэндамбын Балдоржо ахатантай танилсабаб

​В Бурятии завершились отборочные конкурсы «Навстречу Алтаргане»

В этом году Между­народный всебурятский фестиваль «Алтаргана» пройдёт в начале июля в Иркутске. Вся прошлая и начало этой недели были посвящены отборочным конкурсам «Навстречу Алтаргане», и Бурятия вы­брала достойных участ­ников всеми любимого события. Ка...