Расширенный поиск  

Нооһоной үйлэдбэриие "нойрһоонь" һэргээбэ

Ага тойрогто “Руно” гэһэн ажахы үйлэдбэриеэ үргэдхэжэ,шэрүүн нооһо болбосоруулжа эхилэнхэй. Тиигэжэ тэрэнииенарин нооһонһоо дутуугүй шанартай болгоно.