Расширенный поиск  

​Стратегически важный персонаж

На днях Баир Баясхаланович Жамсуев, сенатор от Забайкальского края, отметил свой особенный день рождения – юбилейный, а это всегда прекрасный повод как разобраться в личностных характеристиках, так и написать полноценный портрет или хотя бы набросать штри...

Агын автономиин жэшээ

Ородой Холбоото Уласай Федеральна Суглаанай Федерациин Зүблэлэй сенатор Баир Жамсуевай «Зуун жэлнүүдэй уулзуурта. Агын автономиин жэшээ” гэһэн номтой танилсалга Ага тосхондо июнь һарада болоо һэн

​Тотальный сельский исход

На прошлой неделе в одной из газет вышел материал о миграции из приграничных районов Бурятии. Это Ока, Тунка, Закамна, Джида и Кяхта. Миграционный отток оттуда идёт в Улан-Удэ и пригородный Иволгинский район

Баир Жамсуев: "Тон зүб шиидхэбэри абаабди гэжэ тоолоноб"

Арбан жэлэй саана Шэтэ можо ба Агын буряад тойрог Үбэр Байгалай хизаар боложо нэгэдээ һэн. Энэнь хэр зэргэ хэрэгтэй байгааб, яагаад нэгэдүүлэгдээб? Энээн тухай Үбэр Байгалай хизаарай сенатор, анхан Агын Буряадай тойрогой захиргаанай Толгойлогшо байһан Баи...

Агын аза талаангай туг

Тэбхэр арбан жэлэй саана Агада Шэтэ можотой ниилэхэ тухай бүгэдын һанал хуряалга (референдум) үнгэргэгдөө һэн. Мүнөө тэрэ үеын үйлэ хэрэгүүдтэ сэгнэлтэ үгэхэ талаар бэе бэедээ харша хоёр һанамжа бии.

БУРЯАД YНЭН

Ошибка (#32)

Возникла внутренняя ошибка сервера.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.