Расширенный поиск  

​Байгалыемнай буляахань гү?

Шэнэ жэлэй эхилһэнһээ Байгал далаймнай олоной анхарал татаһаар. Анха түрүүн Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Николай Будуев Байгалай нэрэ аяар холын Багамын олтирог дээрэ үмсэлбэ гэжэ дэмы шууяа татаа бэлэй

​Буряад Уласай Толгойлогшо Улаан-Үдын засаг даргын тушаалда зууршалагшадтай уулзаа

КПРФ нам түлөөлһэн Вячеслав Мархаев уулзалгада хабаадахаяа арсаһан байна

​Засаг баригшадай шэнэ халаан

Игорь ШутенковСентябриин 8-да Улаан-Үдэ хотодо ба 11 муни­ципальна байгууламжада үнгэрһэн һунгуулиин уридшалһан дүнгүүд эли болобо. Буряад Уласай Толгой­логшо Алексей Цыденов һунгуулида оролсоһон ню­таг можынгоо ажаһуугшадта баяр хүргөөд, илагшадта түсэбү...

Буряад Уласай Толгойлогшо: «Һунгалтада ерэжэ, дуугаа үгэһэн ажаһуугшадта баяр хүргэнэб»

Сентябриин 8-да Улаан-Үдэ болон уласай 11 аймагта үнгэргэгдэһэн һунгалтын уридашалһан дүнгүүд согсологдоо. Буряад Уласай Толгойлогшо һунгалтада ерэжэ, дуугаа үгэһэн ажаһуугшадта баяр хүргэжэ, һунгалтада илагшадта һанаһан хэрэгүүдээ, түсэбүүдээ бэелүүлхые...

На выборах в столице Бурятии ожидают 293 тысячи избирателей

Чем заняты кандидаты, как проходит подготовка к выборам и чем недовольны улан-удэнцы

Хүдэлөөн

Социальна холбоон соохи бусад хүдэлөөн тухай зарим тэды ажаглалтануудаа дахинаа тунхаглаһуу.

Һунгалтын үмэнэ

«Хэн нэгэнэй дали доро заатагүй орохоб. Мүрыень дахажа, мүнгыень һаажа үрдихэ хэрэгтэй. Тиихэдээ уладай шэхэн дээрэ һуужа, үгөөрөө үльгэрэй орон байгуулжа мэдэхэб”.

​Выборная кампания в столице Бурятии переходит на новый уровень

По последним данным, кандидатов на должность мэра Улан-Удэ набирается 11 человек

Число желающих стать мэром Улан-Удэ или депутатом горсовета растёт, но медленно

На прошлой неделе стало известно, что в качестве кандидата на пост мэра столицы Бурятии в городской избирком подал документы эпатажный общественник и телеведущий Батодалай Багдаев

Хүхихэ сагнай хүрэжэ ерэхэнь гү?

Үнгэрһэн долоон хоногто мэдээжэ сэтгүүлшэн Батодалай Багдаевһаа элбэгээр постнуудые дэлгээһэн хүн үгы. Солонгосто үнгэрһэн хуралдаанһаа тэрэ саггүй сэхэ эфиртэ гаража, Буряадай түлөөлэгшэдэй алхам бүхэниие дуулгажа байгаа.

Фейсбук соохи фейкнүүд бэшэ

Хорбоо дэлхэйн холбоо улам бэхижэһээр гээд, хүн бүхэмнай өөр дээрээ мэдэрнэ. Илангаяа Интернет сүлжээнэй ашаар иимэ мэдэрэмжэ бүри эли болоо.

Глава Избиркома Бурятии: накал страстей на выборах был приличный

Дмитрий Ивайловский также попросил почтить минутой молчания умершего члена избиркома

Батодалай Багдаев рассчитывает набрать 15% голосов на выборах Главы Бурятии

Сегодня, 10 сентября, кандидат на пост Главы Бурятии Батодалай Багдаев вместе с супругой Ириной пришел на избирательный участок в школе №48. Выполнив свой долг, он отметил, что будет следить за выборами. По словам Батодалая Багдаева, о...

​И.о. Главы Бурятии: «Высокая явка на выборах – ресурс для решения насущных вопросов республики»

Данные по явке на выборах демонстрируют активность регионов и могут пролоббировать их интересы на федеральном уровне