Расширенный поиск  

​Буряадай тхэквондистнууд дэлхэйн кубогта хоёр алтан медальда хүртөө

Байгша оной ноябриин 27-һоо декабриин 1 болотор Беларусь уласай Минск хотодо тхэквондогоор (ИТФ) дэлхэйн кубок үнгэрөө

​Суута тамиршанай хүндэлэлдэ хүртөө

Олимпиин наадануудай гурба дахин абарга болоһон Александр Медведиин шангуудта хүртэхын түлөө уласхоорондын мүрысөөндэ Анна Щербакова чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө

Спортын тобшо һонинууд

Һур харбаан, самбо, футбол