Расширенный поиск  

Загастайн дасанай бадар хандиб үргэлжэлһөөр

Түбэд эмнэлгын “Наран” клиникын хүтэлбэрилэгшэ Светлана Галсановна Чойжинимаева, тэрэнэй эжы, Надежда Чагдуровна Чойжинимаева, Загастайн дасан һэргээхэ дэмбэрэлтэй үүсхэл 2012 ондо гаргаа бэлэй.

... Барагдадаггүйл гэрэлдэнь хэгдэһэн буян

Буряад хэблэлые, уран зохёолые эмхидхэгшэ, оршуулагша Ю.И.Будаевай түрэһөөр 80 жэлэй ойдо