Расширенный поиск  

​Буряад Уласай Толгологшо албанай хэрэгээр – Ярууна болон Бабанта аймагуудта

Мүнөөдэр, февралиин 13-да, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ярууна болон Бабанта аймагуудаар албанай хэрэгээр гараба.Мүнөөдэр Алексей Цыденов Ярууна аймагай Поперечное һууринай соёлой байшанһаа ажалаа эхилхэ. Эндэ «Родник» ТОС болон ород соёлой т...