Расширенный поиск  

Буряад Уласай Ярууна аймагта соёлой байшан заһабарилагдаа

Энэ байшанда 49 жэлэй туршада ехэ заһабарилга хэгдээгүй

Дээдэ гарай эмшэн

«Буян хэшэг» гэһэн номинацида

​Хүндэмүүшэ бүлэ

“Ехэ уг” гэһэн номинацида

​«Булаг» бурьялһаар...

Уран зохёолой нэгэдэлнүүд

​Ариг сэбэр һуурин

“Ариг сэбэр һуурин” гэһэн мүрысөөнэй дүнгүүд согсологдобо

​Яруунын багшанар яһала оролдоно

Хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ буряад хэлэ зааха шухала асуудалнууд ба тэдэниие шиидхэхэ арганууд тухай хөөрэлдөөн Ярууна аймагта болоһон семинар дээрэ эмхидхэгдээ

​Буряадыемни бусааһан найр

Буряадай оршолон байгуулхамнай гэжэ һүүлэй жэлнүүдтэ олон тоото эрдэмтэй, эрдэмээр хоморшье хүнүүд “тархияа үбдэхөөнэ”

​Дуганай хушалта заһабарилхын түлөө

Зандан Жуугай ордоной хэсүү байдалда ороһонииень мэдэһэн зон өөрынгөө талаһаа мүнгэ зөөри суглуулжа эхилээ

​Буряад уласай Ярууна аймагта “Ариг сэбэр тосхоной түлөө” гэһэн урилдаан соносхогдобо

Энэ урилдаанда Арадай Хуралай һунгамал Аркадий Дамдинович Цыбиков хам оролсожо, мүнгэ зөөри һомолбо

​«Мянган адуунай найр» - Үльдэргэдэ

Майн 12-то үнгэрхэ «Мянган адуунай найрта» Ярууна аймагай «Үльдэргэ» ажахы урина

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай

2500 гаран жэлэй саана тэнгэриин 33 хаашуулай орондо һиилэн бүтээгдэһэн Будда Шэгэмүүниин Зандан Жуу дүрэ тухай онсолон дурдаха дуран хүрэбэ

​Буряад Уласай Ярууна аймагта соёлой шэнэ байшан 2019 ондо нээгдэхэ

Тэрэнэй барилгада 2,8 сая түхэриг һомологдохо юм

Буряад Уласай Ярууна аймагта соёлой шэнэ байшан баригдаба

Шэнэ байшан барилгада 5,94 сая түхэриг гаргашалагдаа

Үндэр наһатай абгайе Цырен-Даша Доржиев амаршалба

​Ярууна аймагай Иисэнгэ нютагайхид үндэр наһатай Долгор Цыренжапова эгэшые 100 наһанай ойн баяраар амаршалба