Расширенный поиск  

Министр культуры Бурятии: новый спектакль станет хитом

На сцене театра Бурятской драмы состоялась премьера постановки «Алдар. 9 секунд»

Дүрэ бүхэн үнэншэмэ һайхан

Ородой Холбоото Уласай габьяата артист Должин Тангатова наһанайнгаа нэгэ дабаанда хүрэжэ, зохёохы ажалайнгаа тоосоо хэнэ.

"Арт-подвал" арад түмэнөө уриһаар

Буряад театрай 85 жэлэй ойн баярта зорюулагдажа, июлиин 3-да Семён Злотниковой зохёоһон «2 нохой» («2 пуделя») зүжэг театрай «Арт-подвал» гэжэ нэрэтэй бага тайзан дээрэ табигдажа, харагшадые уриба.

Буряад театр наян табаяа найрлаба

​Буряадай гүрэнэй Ажалай Улаан Тугай орденто Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театр 1932 оной июлиин 7-до нээгдэжэ, түрүүшынгээ харагшадые угтажа абаһан түүхэтэй. Аяар тэрэ сагта Буряадта мэргэжэлтэ театр байгуулагдажа, соёлой һалбарида арга...

Абьяас бэлигнай тайзантай холбоотой

​85 жэлэй хугасаа соо Буряад драмын театрта хэды олон бэлигтэй артистнууд театрай урлагта үнэн сэхээр алба хээб даа. Буряад Уласай габьяата артистнууд Болод, Жаажан Динганорбоевтон энэ жэлдэ зохёохы ажалайнгаа 15 жэлэй ой тэмдэглээ.

Буряад драмын театрай 85 жэлэй ойн баяр

Эдэ үдэрнүүдтэ Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай драматическа театрай 85 жэлэй ойн баяр үргэн дэлисэтэйгээр тэмдэглэгдэжэ байна.

Үтэлхын дабаанда ушарһан дуран

Буряад драмын театр мэдээжэ болоhон драматург Ярослава Пулиновичай “Эльзын газар” гэһэн пьесээр “Оройтоһон дуранай охин” гэһэн шэнэ спектакль табиба. Литовско режиссёр Тадас Монтримас болон сценограф-уран зурааша Кристина Войцеховская хоёр уригдажа, энэ а...

Энеэдэн ба ханяадан

Трагикомическа зо­хёол гээшэ бодото дээрээ үсөөн бай­даг һэн тула Саян Жамбаловай дурадха­лаар режиссёр Сойжин Жамбаловагай, тэрэнэй орлогшо Дарима Дамди­новагай хүтэлбэри доро зүжэгшэдэй бүхэли ан­самбль болохо Болот Дин­ганорбоев, Бэлигтэ Дамба­ев, Ольг...

Хүнэй түлөө сэдьхэлээрээ оролдодог

Буряадаймнай бэлигтэй зүжэгшэн Нина Гармаевна Токуренова декабрь һарын 16-да “Мүнхэ Һарьдагайм мүнгэн шүрэнүүдни...” гэһэн наада-тоглолтоёо дэлгэхэнь.