Расширенный поиск  

​Һуралсалай һула талануудые тобойлгобо

Һурагшадай бүхэроссиин олимпиада

​Агван Доржиев: Агууехэ харгын эхин

Б. ЛЫКСОКОВОЙ зурагАгван Доржиевые мэдэхэгүйхүн гэжэ манай уласта, хүршэможо нютагуудтамнайшье тон үсөөн байха. Тэрэнэй намтар шэнжэн харахадаа, юрын лэ хүнб эшэ байгаа гэжэ ойлгохоор. 18 хүрэтэрөө “хара хүн” ябаһан аад, гэнтэ ламын ха...

​Мүнөөнэй буряад хэлэ бэшэг «Буряад үнэнһөө» эхитэй

- Буряад арад зон Ок­тябриин хубисхалһаа хойшо үзэг бэшэгтэй болоо гэһэн һанамжа байдаг. Буряадууд үзэг бэшэгтэй болоһоор хэзээнэй бэ?- Арад зоной хүгжэлтын нэгэ ехэ шата хэлэ бэшэгтэ хамжаһантайнь холбоотой. Буряадууд Ород гүрэндэ болоһон Октябриин хуб...

Гүрэн түрэ, гэгээрэлэй эртын гэрэл

Ниитэ гаршаг хүтэлэгшэ - Ардан Ангархаев«Буряад үнэн» сонин ба Бу­ряад Улас хоёрой 100 жэлые тэмдэглэхэ гээшэмнай юундэ нягта холбоотойб гэһэн асуу­далда дахин тогтохо ёһотойбди. Нэн түрүүн буряад арадай өөһэдыгөө арад гээшэбди гэжэ ёһотоор, бүгэдэ дээрээ...