Расширенный поиск  

​Буряадуудай бурхад

Буряадуудай эгээл ехээр мүргэн шүтэдэг бурхан бодисаданарынь болон заяаһан сагаан заяашад тухай дэлгэрэнгыгээр хөөрэхэбди

​Эрдэмдэ үндэһэлэн элдэнэ

Буряад орондо хони ямаанайнгаа, үхэр малайнгаа арhа юундэ болбосоруулжа, эд болгоногүй гээшэб? Энэ асуудалдаа харюу бэдэржэ, мүн лэ Зүүн Сибириин гүрэнэй Технологиин ехэ һургуулиин арһа болбосоруулха тэнхимые даагша Дмитрий Шалбуевта хандаhан байнабди

​«Буряад гутал оёнобди»

Зүүн Сибириин Технологиин ехэ һургуулиин дэргэдэхи «Гутал» гэжэ эмхидэ оёдог байна

​Үбэлэй түрүүшын үдэртэ

Үбэлэй түрүүшын үдэртэ зорюулһан постнууд фейсбук холбоондо дэлгэрэнгыгээр дэлгээгдэбэ.

​Хүдөө ажахы хүгжэнэ гү?

Һаяхана хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэдэй һайндэр тэмдэглэгдээ. Тус һалбари үнинэй һаланхай, хүдөө нютагһаа булта шурган ябана, һургуули сэсэрлигүүдынь хооһон гэхэ мэтын зугаа булта дуулаһан байхабди

​Хододоо сугтаа

Мүнѳѳ үедэ минии сасуутан хуу барандаа 70 наһанайнгаа ойе тэмдэглэжэ байна гээшэ.

​Арадаа һэргээһэн агуу зохёол

1949 оной ноябриин 30-да түрүүшын буряад роман хэблэгдэһэн юм. Тэрэнь бэлигтэй уран зохёолшо Жамсо Тумуновай «Нойрhоо hэриhэн тала» гэжэ зохёол болоно

​Залуушуулай тэмсээн

Эдиршүүлэй дунда Буряад Уласай даам наадалгаар чемпионадта 7 аймагай болон Улаан-Үдын 85 тамиршад суглараа

​Үндэр долгито уянга

Уран зохёол шэнжэлэгшэ Туяна САМБЯЛОВАГАЙ шэнэ номһоо

​«Тайшаагай ташуур» шэнээр найруулагдаба

Декабриин 5-да Хоца Намсараевай тоонто Хэжэнгэдэ алдарта “Тайшаагай ташуур” зүжэг табигдаха

​Архиин хорон аюултай

Манай хөөрэлдөөн

​Амжалта туйлагша ашата багшанар

Уласай хэмжээнэй урилдаан

​«Би буряад-монголби»

Гунзэн-Норбо Гунзыновай дурасхаалда

​Буряадууд – Улаан талмайда

Дуу болон хатарай “Байгал” театр Москва хотын Арбат дээрэ декабриин 2-һоо 8 болотор үдэр бүхэндэ “Байгал. Буряад орон. Ерээдүй” гэһэн тоглолто үгэхэ юм

​Утаан-Үдэ болохогүйнь тула

Агаар бузарладаг эмхинүүдтэ, хүнүүдтэ гомдол Зүүн Байгалай аймагууд хоорондын байгаали хамгаалгын прокуратурын сайт дээрэ оруулжа болохо