Расширенный поиск  

​Буряад Уласай хойто аймагууд хүрэтэр самолёдой биледүүд хүнгэлэлтэтэй байха

Уласай хойто аймагууд хүрэтэр самолёдоор ниидхэдээ, ажаһуугшад хүнгэлэлтэтэй биледүүдые абаха аргатай

2019 такова биатлоноор дэлхэйн чемпионадта илагшадые Буряадта амаршалба

Сэрэгшэдтэ хүлэг моридые абаха үнэмшэлгэ барюулагдаа.

​Үндэр долгито уянга

Уран зохёол шэнжэлэгшэ Туяна САМБЯЛОВАГАЙ шэнэ номһоо

​«Түмэнэй түрүүдэ» – морин

Гадна мүнөө жэл түрүүшынхиеэ «Түмэнэй түрүү» гэжэ шан байгуулагдаа

​Аймагай бренд

“Буряад ороной аймагуудай бренднүүд” гэһэн үзэсхэлэн 11-дэхиеэ Буряадта үнгэргэгдөө

​Улаан-Үдэдэ «Львёнок» гэһэн трамвайнууд хүрэжэ ерэбэ

Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ 15 трамвай абтаа

Буряад хэлэнэй «Эрхим багша» элирүүлэгдэхэ

Ноябриин 27-29-нэй үдэрнүүдтэ мүрысөөн эмхидхэгдэхэ

​Буян үйлэдэлгын хэмжээ ябуулга Буряад Уласта эмхидхэгдэхэ

«Стань Дедом Морозом!» гэһэн хэмжээ ябуулга үншэн үхибүүдэй асуудалда олониитын анхарал хандуулха зорилготой эмхидхэгдэнэ

​Буряад Уласай ниигэмэй эмхинүүд хэр түлэгдэнэб гэжэ Алексей Цыденов шалгаха гэжэ даалгаба

Бүхы һургуули, хүүгэдэй сэсэрлигүүд, ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдэлэй эмхинүүдтэ хэр дулаан бэ гэжэ шалгагдаха

​«Районные бренды Бурятии» гэһэн үзэсхэлэн-яармаг Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэбэ

Буряад Уласай хүдөө ажахын һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй үдэртэ дашарамдуулан, ФСК-да «Районные бренды Бурятии» гээһн үзэсхэлэн-яармаг үнгэргэгдөө.