Расширенный поиск  

​20 тысяч мальков омуля выпустили в Байкал

Минсельхозпрод уделяет особое внимание развитию аквакультуры, понимая, что природные биоресурсы не безграничны

«Картошка-челендж», или как глава Министерства экономики Бурятии предстал в неожиданном образе

Устранение аварий, празднование юбилеев, окучивание картофеля и исполнение наказов избирателей – такой выдалась прошлая неделя для бурятских чиновников

Хүхихэ сагнай хүрэжэ ерэхэнь гү?

Үнгэрһэн долоон хоногто мэдээжэ сэтгүүлшэн Батодалай Багдаевһаа элбэгээр постнуудые дэлгээһэн хүн үгы. Солонгосто үнгэрһэн хуралдаанһаа тэрэ саггүй сэхэ эфиртэ гаража, Буряадай түлөөлэгшэдэй алхам бүхэниие дуулгажа байгаа.

Буряад уласта эрхим олзын хэрэг эрхилэгшэдые шагнаба

Ородой Холбоото Уласай олзын хэрэг эрхилэлгын үдэртэ зорюулһан хуралдаан Улаан-Үдэдэ үнгэрөө

Эхэ хэлээр ээлжээтэ мүрысөөн

Буряад хэлээр һурагшадай дунда эмхидхэгдэдэг заншалта болоһон “Эхэ хэлэн – манай баялиг” гэһэн мүрысөөн арбан зур­гаадахияа үнгэргэгдэбэ.

​ЭХЭ ХЭЛЭЭР ЭЭЛЖЭЭТЭ МҮРЫСӨӨН

Буряад хэлээр һурагшадай дунда эмхидхэгдэдэг заншалта болоһон «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн мүрысөөн арбан зургаадахияа үнгэргэгдэжэ байна.

Поддерживать бизнес в Бурятии выгодно

Количество проверок бизнеса сокращается