Расширенный поиск  

Меценаты вкладывают миллионы рублей на развитие Муйского района Бурятии

Депутаты Народного Хурала в ходе рабочей поездки в отдаленный район республики ознакомились с примерами государственно-частного партнёрства

Хуралай зүбшөөлдэ хүртэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов уласай Засагай газарые шэнээр бүридхэжэ байна. Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшын болон үшөө табан орлогшонорой тушаалнуудта дэбжүүлэгдэгшэдые томилхо тухай асуудал толгойлогшо үсэгэлдэр Арадай Хуралай....

Ээлжээтэ сессиин эршэтэй ажал

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ хорин табадахи сесси ниислэл хотодо зарлагдажа, уласай парламентын ехэ танхим соо үсэгэлдэр үнгэргэгдэбэ.

​Иннокентий Егоров может попасть в Народный Хурал Бурятии уже на следующей неделе

Процедура согласования должна пройти несколько инстанций

РЖД о передаст здание узловой поликлиники Таксимо

Те помещения, которые еще требуют ремонта, доделают за счёт республиканского бюджета

Байгалай хойто бэеын хүүгэд тамир һайтай

Северобайкальск хотын үхибүүд тусхай хүүгэдэй тамирай һургуулида спортын зүйлнүүдээр бэеэ аятай байдалда һорино гээшэ. Үнгэрһэн жэл тус һургуулиин “Нева” гэһэн спортын байшан заһабарилагдаа. Энээн тухай Северобайкальск хотын ДЮСШ-гай хүтэлбэрилэгшэ Цырегм...