Расширенный поиск  

​Народное караоке на главной елке города Улан-Удэ

Любой желающий может исполнить любимые новогодние песни вместе с профессиональными артистами

​Галгүй утаан гү, али гайтай асуудал

2021 онһоо эхилжэ, һурагшад буряад хэлээр ЕГЭ заатагүй тушаадаг болохонь гэжэ Галина Фомицкая уддгаба гээд олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүд, тэрэ тоодо манайшье сонин дуулгаһан байха