Расширенный поиск  

​Нооһон хаягдахагүй

Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшэ Владимир Путин нөөсэ жасаһаа Буддын шажанай заншалта Сангхада 30 сая түхэриг үгөө гэжэ булта мэдэнэбди

На историческое место

Бюст Екатерины II возвратили в Анинский дацан

В Улан-Удэ прошла выставка-конкурс по выделке и художественной обработке овечьей шкуры

Всего приняли участие 27 конкурсантов из районов Бурятии и Улан-Удэ

С чем связана аномальная погода в Бурятии?

Дождь в конце октября или схватка осени и зимы

​В Бурятии открылся восстановленный Хилгантуйский дацан – первая резиденция буддийских иерархов России

В Кяхтинском районе состоялось официальное открытие восстановленного Хилгантуйского дацана – дворца Будды Ваджарасаттвы (Базарсада Бурханай ордон)

Отары будущего: бурятские фермеры подхватили идею Хамбо ламы

В Бурятии набирает обо­роты интересный аграрный экс­перимент

В Бурятии открылся музей истории Иволгинского дацана

17 сентября открылся музей истории центра традиционного российского буддизма

«Хүхюу буряад» хүгжэлтэ абаба

Майн 12-һоо хоёр үдэрэй туршада Буряад Уласай, Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын болон Монгол ороной 70 гаран түлөөлэгшэд һонирхолтой шог зугаа дэлгээгээ.

​Марафон по сбору средств на реставрацию легендарной ступы Джарун Хашор состоялся в Улан-Удэ

За два этапа благотворительной акции удалось собрать около 4 млн рублей

Буряад хэлээ нютаг үгэнүүдээр баяжуулхын тулада

Мартын 15-да Улаан-Үдын Үндэһэтэнэй номой санда баяр ёһололой оршондо Баргажанай Улан нютагай, Бэшүүрэй Харлан нютагай үгын сангай толинуудтай танилсалга үнгэрөө.

“Бэлигүүн толиие” уншалга түгэсөө

Ивалгын дасанда Бандида хамба лама Дамба Аюшеев түрүүтэй Дамба-Даржаа Заяаевай нэрэмжэтэ буддын шажанай ехэ һургуулиин багшанар буряад уран зохёолой дээжэдэ оролсодог энэ ехэ сударые эхэ бэшэгһээнь мүнөөнэй буряад хэлэндэ оруулна. Тиихэдээ Дамба хамба бүх...

Хамба Лама Дамба Аюшеев: “Муу жэл гэжэ байдаггүй!”

Шэнэ жэлэй орохын үмэнэ XXIV-дүгээр Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев заншалта ёһоороо сэтгүүлшэдтэй уулзаба. Үнгэрһэн жэлэй дүнгүүд тухай мэдээсэхэдээ, Хамба нэн түрүүн буряад арадайнгаа мүнөөнэй ажабайдалые таарууханаар сэгнэбэ. Олонхи залуушуул тоонто....

​Овцеводы Хамбо ламы – золотой фонд бурятского народа

24 ноября в резиденции Пандито Хамбо ламы Аюшеева состоялось ежегодное отчётное собрание овцеводов, которые содержат отары овец в количестве свыше 300 голов