Расширенный поиск  

Европын кубогай ехэ шангууд

Европын Кубогта хүртэхын түлөө һур харбалгаар мүрысөөнэй хоёрдохи шатада залуушуулай хоёр бүлэгтэ оролсоһон Буряадай тамиршад дүрбэн медальда хүртөө

​Буряадай тамиршад универсиадада шалгараа

Буряадай тамиршад Эрдэм Цыдыпов болон Светлана Гомбоева бүхэдэлхэйн Универсиадада ялас гэмэ амжалтануудые туйлаһан байна

​Италида илаһан тапхарайхид

Адриатическа далайн эрьедэ, Лидо ди Езоло хотодо фольклорно болон мүнөө үеын искусствын уласхоорондын ХVIII фестиваль боложо үнгэрбэ

​Олоной һанамжа хубилгажа шадаа

Үндэһэн буряад эбэртэ бодо малаа “бусаая” гэһэн Һасаранай Буладай уряалые дүтэ абаха зон арбаад жэлэй саана хурга дарама үсөөн һэн