Расширенный поиск  

​Стальвира Оршуш бэлэдхэл гарана

Италиин Рим хотодо «Маттео Пелликоне» гэжэ нэрэтэй барилдаагаар Уласхоорондын мүрысөөндэ Буряадай тамиршан Стальвира Оршуш шангай III һуури эзэлээ

Европын кубогай ехэ шангууд

Европын Кубогта хүртэхын түлөө һур харбалгаар мүрысөөнэй хоёрдохи шатада залуушуулай хоёр бүлэгтэ оролсоһон Буряадай тамиршад дүрбэн медальда хүртөө

​Буряадай тамиршад универсиадада шалгараа

Буряадай тамиршад Эрдэм Цыдыпов болон Светлана Гомбоева бүхэдэлхэйн Универсиадада ялас гэмэ амжалтануудые туйлаһан байна

​Италида илаһан тапхарайхид

Адриатическа далайн эрьедэ, Лидо ди Езоло хотодо фольклорно болон мүнөө үеын искусствын уласхоорондын ХVIII фестиваль боложо үнгэрбэ

​Олоной һанамжа хубилгажа шадаа

Үндэһэн буряад эбэртэ бодо малаа “бусаая” гэһэн Һасаранай Буладай уряалые дүтэ абаха зон арбаад жэлэй саана хурга дарама үсөөн һэн