Расширенный поиск  

​Дуушан түрэһэн урмандаа

«Новая звезда» гэһэн дуушадай уласай урилдаан энэ жэлэй эхиндэ боложо үнгэрөө. Заншалта ёһоороо тэрээндэ Эхэ ороноймнай бүхы можо нютагуудай дуушад хабаададаг юм. Шүүгшэдэй түрүүлэгшэ, мэдээжэ хүгжэм зохёогшо Максим Дунаевскиин хэлэһээр, илагшые элирүүлхэ...