Расширенный поиск  

​Молодежный форум толерантности прошел в Бурятии

Он собрал более 300 человек, в том числе студентов из Монголии, Китая, Тувы, Румынии и вузов Бурятии

​Будут в списке героев Бурятии

6 ноября этого года в газете «Бурятия» опубликовали материал «Командир стрелковой роты»

​Презентация книги «Буряты-казаки на службе Отечеству» состоялась в Улан-Удэ

Авторы подкрепили весь опубликованный в издании материал историческими фактами и архивными документами, чего ранее ещё не делал никто

​Ресурсный центр для НКО в Бурятии: каким он должен быть?

Этот вопрос обсудили на одной из площадок Гражданского форума-2018

Урдаа хараха үзүүр хүбүүдэй нэгэн

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой санда Даши-Нима Дугаровай түрэһөөр 85 жэлэйнь ойдо зорюулагдаһан олониитын суглаан һаяхан үнгэрөө.

Бүргэд шубуун һүлдэтэй һоёд угсаатан урагшатай

Һоёд угсаатанай ёһо заншал, түүхэ, урданай болон мүнөөнэй ажабайдал харуулһан олон тоото хэмжээ ябуулганууд “Улуг Даг” гэһэн һайндэртэ олоороо сугларагшадые баярлуулаа. Тус хэмжээ ябуулгада багашуулһаа эхилээд, үндэр наһатай зон хүрэтэр хабаадаһаниинь һай...

Һоёд угсаатанай һайндэр

Һаяхан уула хадата Аха нютагай улад зон “Улуг Даг” гэжэ нэрэтэй һоёд угсаатанай найр наада үндэр хэмжээндэ үнгэргэбэ. Мүнөө үедэ үcөөн тоото үндэhэн арадуудай тоодо ородог һоёдууд баян түүхэеэ, ёһо заншалаа, хэлэеэ һэргээжэ байһанаа найр нааданай үедэ бүр...

Үндэһэ яһатанай хоорондо яһа хаяхагүй

Улаан-Үдэдэ Үндэһэтэнэй харилсаанай журналистикын гильдиин ээлжээтэ дүхэриг шэрээ үнгэрбэ. Тус гильдиин хүтэлбэрилэгшэ, Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Үндэһэтэнэй хоорондохи харилсаануудай асуудалаар зүблэлэй гэшүүн Маргарита Лянге энэ хэмж...

Виталий Сучков Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудта хүрэбэ

Москва хотын Үндэһэтэнэй бодолгын болон можо хоорондын харилсаануудай департаментын түрүүлэгшэ Виталий Сучков Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудта хүрэбэ.

Улаан-Үдын һурагшад Уласхоорондын хүүгэдэй “Артек” түбтэ амарба

Майн 28-һаа июниин 18 болотор Улаан-Үдын һурагшад Уласхоорондын хүүгэдэй түбэй “Түрэһэн үдэрөөршни, Артек!” гэһэн 6-дахи ээлжээндэ амарба. Тэдэнэр нютагаа ерэжэ, амаралтын үдэрнүүдые яажа үнгэргэһэн тухайгаа хөөрэжэ үгэбэ.

​В Улан-Удэ открыли мемориальную доску отцам-основателям

Инициаторы установки мемориальной доски - Общество русской культуры и Забайкальское казачье войско

Эксперты о конфликте у Дома дружбы народов Улан-Удэ: «Нельзя отмахиваться от проблемы»

Эксперты уверены, что «бунт» возле Дома дружбы народов возник не на пустом месте