Расширенный поиск  

«Жэнхэни буряад дэгэлтэй хүнүүд үсөөн байгаа»

Ерэхэ зун июлиин 16-18-ай үдэрнүүдтэ Ага тойрогто “Алтаргана” наадан үнгэрхэнь. Харин 1994 ондо энэ нааданай эхилхэдэ, Монголой Хэнтэй аймагай Дадал һомоной засаг дарга байһан хуаасай омогой Галсангийн Доржсүрэн ахатай хэһэн хөөрэлдөө уншагшадайнгаа анхар...

Үрдилдэн ябанаш өөрсэхэн зандаа үлзытэйхэн минии буряад арад!

Бүгэдэ буряадуудай уласхоорондын "Алтаргана-2016" нааданиие угтуулан