Расширенный поиск  

Хүдэлөөн

Социальна холбоон соохи бусад хүдэлөөн тухай зарим тэды ажаглалтануудаа дахинаа тунхаглаһуу.

Һанаһанаа хэлээд

Үнгэрһэн долоон хоногто минии нүхэдэй һанааень эзэлһэн үйлэ ябадалнуудтай танилсуулһуу. Тэрэнээ саггүй фейсбук хуудаһандаа бэшэжэ байна ха юм.

Фейсбук соохи фейкнүүд бэшэ

Хорбоо дэлхэйн холбоо улам бэхижэһээр гээд, хүн бүхэмнай өөр дээрээ мэдэрнэ. Илангаяа Интернет сүлжээнэй ашаар иимэ мэдэрэмжэ бүри эли болоо.

​«ГЛОБАЛЬНЫЙ ЁХОР» объединяется с «НОЧЬЮ ЁХОРА»

В Издательском доме «Буряад унэн» обсудили вопросы внесения изменений в программу проведения Сагаалгана, всемирного бурятского флешмоба «Глобальный ёхор» и фестиваля «Ночь ёхора» в 2019 году