Расширенный поиск  

"Буряадай эхэнэрнүүд" гэһэн эмхи олондо хабаатай акци эмхидхэнэ

Н.А. Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театр “Буряад Уласай эхэнэрнүүд” болон “Россиин эхэнэрнүүдэй холбоон” гэһэн эмхинүүдтэй хамта олондо хабаатай акци үнгэргэнэ

​Буряад Уласай Толгойлогшо уласхоорондын эхэнэрнүүдэй һайндэрөөр амаршалба

Мартын 6-да Улаан-Үдэ хотын Ородой драмын театрта уласхоорондын эхэнэрнүүдэй һайндэртэ зорюулагдаһан баяр баясхаланта хэмжээ ябуулга үнгэрбэ

Буряад Уласай ород драмын театр – Калининградта

Сентябриин хоёрто Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ ород драмын театр Калининград хото гастрольдо гараһан байна.

Эрхим театр

Театрай уласхоорондын үдэрые Буряадай театрнууд үндэр хэмжээндэ угтаба