Расширенный поиск  

​«Дулаан шэмэг»: дундаршагүй дүршэл

Хониной арһа элдэлгээр урилдаа Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангха, Буряад Уласай Арадай уран бэлигэй түб ба Үндэһэнэй музей эмхидхээ

Этигэл Хамбын наадан

Мүнөө жэлдэ “Этигэлэй Хамба ламын найр” ехэ удха шанартай гурбан үйлэ хэрэгтэ зорюулагдаһан байна. Даша Доржо Этигэловэй түрэhөөр 165 жэл, Ород гүрэндэ Бандида Хамба ламанарай тушаалай байгуулагдаһаар 253 жэл, Этигэлэй Хамба ламын эрдэни мүнхэ бэеын маана...

Владимир Путинда зорюулагдаа

Апрелиин 23-да анха түрүүшынхиеэ Бэеын тамирай-спортын ордондо бүхэ барилдаагаар мүрысөөн болобо. Энэ хэмжээ ябуулга Сагаан Дара Эхэдэ зорюулагдаһан байна. Гэхэтэй хамта, Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшэ Владимир Владимирович Путинай бэе тамирай элүүр мэндын, ажа...

Удхата баялигыень уудалһан наадан

«Эхэ хэлэн - манай баялиг» гэһэн гаршаг доро XVII наадам апрелиин 21-22-ой үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэбэ. Мүрысөөнэй түрүүшын үдэр заншалта ёһоороо Ивалгын дасанай дэргэдэ оршодог «Даша Чойнхорлин» гэжэ ехэ һургуулиин уужам һаруул танхимууд соо боложо үнгэрөө.

Этигэлэй Хамба өөрөө бодоод ябаа гү?

Энэ гарагай хоёрто интернедэй “Facebook” гэһэн бүлгэм соохи өөрынгөө хуудаһан дээрэ үзэгдөө дуулдаагүй һони Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангхын Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев дуулгаба.