Расширенный поиск  

​Буряадай Толгойлогшо уласта хүрэнгэ оруулха арга боломжотой танилсуулаа

Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда Алас Дурнын можо нютагууд талмайнуудые бэлдэжэ, хүтэлбэрилэгшэд болон олзын хэрэг эрхилэгшэд нютаг можонуудайнгаа булюу талануудые хүрэнгэ оруулагшадта харуулһан байна

Барилдаашаднай баярлуулаа гү?

​Буряадай спортдо дуратайшуулай үни удаан хүлеэһэн Ородой чемпионат одоошье үнгэргэгдэжэ, арад зондо ехэ баяр асарбагүй

​Үндэһэн хуулиин үдэр Буряад Уласта эрхэтэдые хүлеэн абалгын бүхэроссиин хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ

Жэл бүри декабриин 12-то гүрэнэй бүхы федеральна тойрогуудта эрхэтэдые хүлеэн абалгын хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэдэг

Бүхы дэлхэйн буряадууд Сагаалганаа ёохор наадаар угтаба

Улаан-Үдэ хотын түбтэ, Буряадай оперо болон баледэй театрай урдахи талмай дээрэ, «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай заншалта ёһоороо Са­гаалганай үдэр эмхидхэдэг ёохорто хүн зон ерэжэ, дүхэриглэжэ наадаба. Энэл талмай дээрэ хабсаргагдаһан томо гэгшын дэлгэсэ...