Расширенный поиск  

Барилдаашаднай баярлуулаа гү?

​Буряадай спортдо дуратайшуулай үни удаан хүлеэһэн Ородой чемпионат одоошье үнгэргэгдэжэ, арад зондо ехэ баяр асарбагүй

Шанга тамиршадай дундаһаа шалгарба

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Смоленск хотодо эхэнэрнүүдэй дунда барилдаагаар Ородой чемпионат боложо түгэсөө

Алиса Жамбаловагай амжалтанууд

​Үбэлэй халаанай түгэсхэлдэ Буряадаймнай урдаа хараха санаша басаган Алиса Жамбалова ялас гэмэ амжалта туйлаба. Тэрэ Ородой чемпионадта мүнгэн болон хүрэл медальнуудта хүртэжэ, спортдо дуратайшуулые баярлуулба.