Расширенный поиск  

​Уран гартан урматай

"Уран бэлиг" гэһэн номинацида

Онон мүрэнһөө Ойхон арал хүрэтэр

Эдэ үдэрнүүдтэ Ага тойрогто, мүн Эрхүү можын Ойхон аймагта бүхэриг шамбай баатар хүбүүдэй тэмсээнүүд удаа дараалан үнгэргэгдэбэ

​Буряад уласай һурагшад Уласхоорондын олимпиадада амжалта туйлаба

Буряад Уласай олимпиадада бэлэдхэлэй түбэй һурагшад «Туймаада» гэһэн Уласхоорондын XXVI олимпиадада физикэ, хими, информатика, тоо бодолгоор 154 үхибүүдэй дунда эрхимлээ.

​«Дуратайл һаа, дуранһаань бү арса»

Буряадай Үндэһэтэнэй номой сандааха Саха (Яхад) Уласай уран зохёолшо, сэтгүүлшэн Евдокия Иринцеева-Огдогой буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэһэн номтой танилсуулба

Дуулахаяа түрэһэн Дулма

Мүнөө үеын ялас гэмэ одон Дулма Сунраповагай зохёохы зам олондо танилшье һаань, эхинииень үсөөхэн лэ зон мэдэхэ аабза.

Саха нүхэднай саагуур харана

Һаяхана Саха Уласһаа «Ситим» медиабүлгэм байгуулагша Мария Христофорова айлшаар буужа, һонинуудаа дэлгээд ошоо

​Ямар бензин Яхадта хэхэб?

Үнэтэй болон шанар муутай бензинээр хангагдадаг байһан ушараар ехэтэ һанаагаа зобожо, өөрын үйлэдбэри байгуулхаар бэлэн болоһоноо Саха (Яхад) Уласай Засагай газар мэдүүлбэ

Аяар холын Айхалда амжалтатай

Заха холын Захааминһаа гарбалтай Соли Александровна Содномова Саха Яхад уласта олон жэлэй туршада хатарай багшаар ажаллажа байна. Тэрэ һургажа байһан шабинартаяа хамта Ород гүрэн дотор болон хари гүрэнүүдтэ хатарай урилдаануудта, харалгануудта хабаадажа,...

Валерий Доржиевай нэрэ алдар сагааруулагдаба

Саха Яхад Уласай Дээдэ шатын шүүлгэ Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Валерий Пурбуевич Доржиевай олон жэлэй туршада мүрдэгшэдэй ябуулһан хэрэгээр сагааруулагдаһан тухай шиидхэбэри сентябриин 19-дэ гаргаба.