Расширенный поиск  

Борьба с туберкулезом в Бурятии идет успешно

В ДФО республика занимает 10 место, среди субъектов России - 29 место. Еще в 1997 году Бурятия по туберкулезу была в стране на 2-м месте после Тывы

Госпрограммы в Бурятии: избежать формального подхода

Много вопросов у депутатов возникло по госпрограмме «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия»

Население Бурятии поддержат

Депутаты приняли ряд социальных законопроектов

​Эмнэлгын шанар дээшэлүүлхэ зорилгоор

“Буряад Улас дотор аюулгүй болон һайн шанартай эмнэлгэ хинан шалгалга” гэһэн асуудалаар үнгэрһэн зүблөө Арадай Хуралай социальна бодолгын хорооной түрүүлэгшын уялга дүүргэгшэ Светлана Будаева хүтэлбэ

​Залуу халаанда һайн мэргэжэл олгуулха

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд һаяхана дунда һуралсалай гуламтануудаар ябажа, ажабайдалтайнь танилсаба

Түлбэригүй эмнэлгын туһа хүргэхэ асуудалнуудаар Буряад Уласай Арадай Хуралай Зүблэлдэ хэлсэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралда 2017 ондо ажаһуугшадта түлбэригүй эмнэлгын туһа хүргэхэ талаар гүрэнэй программа хэр бэелүүлэгдээб гэһэн асуудалаар хэлсэбэ.

Геннадий Онищенко: Һурагшадай аюулгүй байдал хадаа ганса һургуули харууһалалга болон аюулай дохёо бэшэ

Мүнөөдэр Улаан-Үдэдэ Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын болон Буряад Уласай Арадай Хуралай болбосоролой болон эрдэм ухаанай хороонууд суг хамта дүхэриг шэрээдэ хабаадаба.

​Геннадий Онищенко: «Безопасность учащихся – это не только охранный контур вокруг школы и тревожная кнопка»

Первый зампред комитета Госдумы подчеркнул, что необходимо бороться за каждого молодого человека: его здоровье, жизненные мотивации и душевное здоровье