Расширенный поиск  

Буряад хэлэн дээрэ баримтата кино буулгагдана

Үнгэрһэн жэлдэ буулгагдаһан богони баримтата фильмүүдэй түлбэригүй кинохаралга майн 11-дэ Үндэһэтэнэй номой санда үнгэрөө.

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой санда Даша Дамбаевай шэнэ дуунууд зэдэлбэ

Бэлигтэй ирагуу найрагша Даша Дамбаевай 80 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлһөөр.

Жэнхэни хүгжэм доро жэгдэ гоёор хатарна

Лариса Сахьянова ба Пётр Абашеевэй нэрэмжэ¬тэ Буряадай хореографиин колледж гурбан сая түхэригэй шэб шэнэхэн хүгжэмэй зэбсэгүүдтэй болобо.

​Хореографический колледж в Улан-Удэ получил новые музыкальные инструменты

Всего в училище прибыло семь фортепиано и один баян «Юпитер» на общую сумму 3 млн рублей

​Цыденжап Батуев: «Вот три маленьких человечка, которые сделали для Бурятии больше, чем мы»

Из Москвы вернулись финалисты всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица»

Министр культуры Бурятии: новый спектакль станет хитом

На сцене театра Бурятской драмы состоялась премьера постановки «Алдар. 9 секунд»

Түгнын голой түшэмэл

"Гуа Сэсэн хатан-2017" номинацида

Залан дуудаһан Зандинай дуган

Сэлгеэ сагаан Түгнын талын баруун захада оршоһон Зандин нютагта маани мэгзэмэй абяан соностожо эхилхэнь. Хори буряадуудай эгээл түрүүшын дасанай һуури дээрэ баригдаһан дуган нээлгын ёһолол августын 19-дэ үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. Мүнөө зандинаархин дуг...

Геройнуудай май һара

"Геройнуудай май һара” гэһэн хэмжээн манай Буряад орон дотор ябуулагдана. Энэ патриотическа хэмжээн Буряад Уласай Эрдэм һуралсалай яаманай сайд Алдар Дамдинов, Арадай Хуралай депутат Игорь Зубарев, Ахын аймагай толгойлогшо Баир Балданов болон “Информ Поли...

"Май - месяц героев": любовь и подвиги приближали победу

В Бурятии продолжается патриотическая акция «Май – месяц героев»

Джидинцы поддержали акцию «Май – месяц героев» в Бурятии

Акция пройдет по всей республике и должна стать ежегодной

Дебаты участников предварительного голосования продолжаются в Бурятии

В минувшие выходные 7 и 8 мая дебаты участников предварительного голосования состоялись сразу на трех площадках