Расширенный поиск  

​Фёдор Балтуев илалта туйлаа

Эрхүү можын залуу барилдаашан Фёдор Балтуев 2000-2002 онуудта түрэһэн эдиршүүлэй дунда Ородой чемпионадта түрүү һуури эзэлээ