Расширенный поиск  

​Буряад Уласта эрэмдэг бэетэй зоной үдэр тэмдэглэхэ

Жэл бүри декабриин 3-да эрэмдэг бэетэй зоной уласхоорондын үдэр тэмдэглэгдэдэг

Хизааргүй уран бэлиг

Декабриин 3-да, Эрэмдэг бэетэй хүнүүдэй уласхоорондын үдэртэ, Буряадай гүрэнэй филармони соо “Хизааргүй уран бэлиг” гэһэн заншалта харалган-мүрысөөнэй илагшадай ехэ тоглолто үнгэргэгдөө.