Расширенный поиск  

​Стальвира Оршуш бэлэдхэл гарана

Италиин Рим хотодо «Маттео Пелликоне» гэжэ нэрэтэй барилдаагаар Уласхоорондын мүрысөөндэ Буряадай тамиршан Стальвира Оршуш шангай III һуури эзэлээ

​Суута һоригшые дурсаа

Декабриин 13-да 21 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда барилдаагаар Буряад Уласай чемпионат үнгэргэгдэбэ

​Балдан Цыжипов шалгараа

Владикавказ хотодо гурбадахияа “Аланы” гэһэн томо уласхоорондын мүрысөөндэ Буряадай тамиршад хоёр медаль абажа шадаа

Ондоо дүримөөр оройдо гараа

Барилдаанай греко-римскэ түхэлөөр Ородой чемпионадта Буряадай хоёр түлөөлэгшэд шалгараа

​Түрэһэн үдэртөө түрүүлбэ

Александр Богомоев түрэһэн үдэртөө уласхоорондын мүрысөөндэ шалгаржа, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэбэ

​Абаргын үүсхэл

Борис Будаевай дэлхэйн чемпион болоһоор 30 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан уласхоорондын мүрысөөн Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэбэ

​Барилдаашадай гол тэмсээн

Олимпиин наадануудай урдахана Буряад Уластамнай эрэшүүлэй дунда барилдаагаар Ородой чемпионат болохоор хараалагдана

​Илалтынь ой

Борис Будаевай дэлхэйн абарга болоһоор, 30 жэл үнгэрбэ

​Олимпиада ойртобо

Буряад орониие түлөөлһэн Стальвира Оршуш, Мария Кузнецова гэгшэд шангай һуурида гаража шадабагүй

​Суута тамиршанай хүндэлэлдэ хүртөө

Олимпиин наадануудай гурба дахин абарга болоһон Александр Медведиин шангуудта хүртэхын түлөө уласхоорондын мүрысөөндэ Анна Щербакова чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө

Барилдаашаднай баярлуулаа гү?

​Буряадай спортдо дуратайшуулай үни удаан хүлеэһэн Ородой чемпионат одоошье үнгэргэгдэжэ, арад зондо ехэ баяр асарбагүй

​Барилдаашадай бар хүсэ сэгнэһэн «Вaikal Оpen»

Уласхоорондын хэмжээнэй тэмсээн

​Шанга тулалдаануудта уринабди

Буряад Уласай Толгойлогшын шангуудта хүртэхын түлөө уласхоорондын “Baikalopen” мүрысөөн майн 17-19-эй үдэрнүүдтэ болохонь

​Юрэнхылэгшэдэ зорюулагдаа

Бүхы дасан дугануудай 652 тамиршан Буряадай эгээл дуратай барилдаанда хабаадаһан байн