Расширенный поиск  

​Буряад Уласта «Уран хэлэтэнэй урилдаанай» эрхимүүдые элирүүлхэ талаар һанал хуряалга үргэлжэлһөөр

Буряад Уласта анха түрүүшынхиеэ үнгэргэгдэжэ байһан «Уран хэлэтэнэй урилдаанда» Буряад уласай, Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын болон Үбэр Монголой түлөөлэгшэд – дүн хамта 276 хүн хабаадана.Һонирхолтой энэ түсэлэй ашаар, вайберта ородог олон зон түрэл....