Расширенный поиск  

​Шанга тэмсээн

Хүүгэдэй үбэлэй амаралтын үедэ Хэжэнгэ аймагта даам наадалгаар Буряад Уласай чемпионат үнгэргэгдэбэ

​Наһатайшуул наадаба

Үндэр наһатайшуулай дунда Буряад Уласай даам наадалгаар чемпионат Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэбэ. Тэндэ 84 хүн хабаадаа

​Залуушуулай тэмсээн

Эдиршүүлэй дунда Буряад Уласай даам наадалгаар чемпионадта 7 аймагай болон Улаан-Үдын 85 тамиршад суглараа

​Ойн баярай уулзалга

Буряадай ниислэл Улаан-Үдэ хотын даам наадалгаар чемпионат мүнөө жэл 50-дахияа үнгэргэгдэбэ. Баяр ёһололой мүрысөөндэ Улаан-Үдынхид илалта туйлаа.

​Дэлхэйн чемпионууд хабаадаа

Буряад орондо даам наадалгын эхи табиһан Феликс Завелинскиин мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан бүхэроссиин мүрысөөн июлиин 10- 13-ай үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэбэ

Даам наадалгаар Ородой Холбоото Уласай мүрысөөндэ Буряадай тамиршан Баир Ринчинов гурбадахи һуури эзэлээ

Ород даам наадалгаар мүрысөөндэ Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудһаа гушанһаа дээшэ тамиршад хабаадаа

Шанга тулалдаанда шалгарагшад элирбэ

Даам наадалгаар Буряад Уласай чемпионууд наһанай зургаан бүлэгтэ тодорһон байна

​Буряад Уласта даам наадалгаар мүрысөөн үнгэргэгдэбэ

Энэ мүрысөөндэ уласай 4 аймагай болон Эрхүү можын хүбүүд, басагад хабаадаа

​Сагаан-хара хюлгын саана

Даам наадалгаар болон шатараар улас доторнай хэдэн мүрысөөнүүд боложол байдаг заншалтай.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үеын үхибүүд даам наадалгаар мүрысэбэ

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүүрэһэн үдэртэ дашарамдуулан, сентябриин хоёрто “Доверие” гэһэн соёлой түбтэ 1945 ондо түрэһэн болон тэдэнэрһээ аха зон ород даам наадалгаар мүрысэбэ.

Спортын тобшо һонинууд

Барилдаан, бокс, бага футбол, даам наадалга