Расширенный поиск  

Буряад уласта шэнээр нээгдэһэн кинотеатрнуудай ажалай түрүүшын дүнгүүд

2019 оной һүүл багта Буряад уласта «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлөөр юһэн кинотеатр нээгдэһэн байна

​Улаан-Үдэдэ шэнэ 3D-кинотеатрнууд нээгдээ

Буряадай ниислэл хотын Вагжанова, Аэропорт һууринуудай ажаһуугшад муниципальна кинотеатрнуудта үнэгүй сэнгээр фильмүүдые хараха аргатай болобо

Буряад уласай Каменск тосхондо 3D-кинотеатр нээгдэбэ

«Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлөөр энэ хэрэг бүтэбэ

​В Бичурском районе Бурятии откроется современный кинозал

Возможность оснащения концертного зала появилась в ходе реализации Национального проекта «Культура»

​Наадахамнай гү?

Үнгэрһэн гарагай 7-до Хэжэнгэ нютагта хэдэн шэнэ байшангууд, талмайнууд толлогдоо

​Алексею Цыденову презентовали 5D кинотеатр в Мухоршибирском районе Бурятии

Местный предприниматель рассказал руководителю республики о своем бизнес-проекте