Расширенный поиск  

​Морин хууршадай ансамбль – Буряад уласта

Морин хуур худалдажа абтагдаа, хубсаһа хунар оёгдоно, бүлгэмэй гэшүүд бүридхэгдэнэ

​Эдир морин хууршадай амжалта

«Хуурайм наадан» гэһэн можо хоорондын зургаадахи фестиваль- урилдаанда Ярууна аймагай Нарһатын хүүгэдэй уралигай һургуулиин морин хууршадай “Алтан зула” ансамбль хабаадаа

Буряад Уласта аяншалгын һалбариин гол хэмжээ ябуулгада бэлэдхэл хэгдэнэ

Буряад Уласай Засагай газар Ородой Холбоото Уласай Соёлой яаман болон ООН-ой дэргэдэхи Аяншалгын бүхэдэлхэйн UNWTO эмхитэй хамта «Асари ехэ Торгон замда аяншалгын долоон хоног» гэһэн хэмжээ ябуулга июлиин 17-һоо 22 болотор эмхидхэнэ