Расширенный поиск  

​Заншалта болоһон мяханай яармаг Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

Байгша оной ноябриин 30-ай, декабриин 1-эй үдэрнүүдтэ мяханай яармаг эмхидхэгдэхэ

Буряад уласай Захаамин аймагта шэнэ үйлэдбэри нээгдэбэ

​“Закамна Агропродукт” гэһэн эмхи мяханай үйлэдбэриин таһаг нээбэ