Расширенный поиск  

​«Дуратайл һаа, дуранһаань бү арса»

Буряадай Үндэһэтэнэй номой сандааха Саха (Яхад) Уласай уран зохёолшо, сэтгүүлшэн Евдокия Иринцеева-Огдогой буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэһэн номтой танилсуулба