Расширенный поиск  

​Хододоо сугтаа

Мүнѳѳ үедэ минии сасуутан хуу барандаа 70 наһанайнгаа ойе тэмдэглэжэ байна гээшэ.

Буряад уласай Ород драмын театрта зүжэгшэн Владимир Барцайкиниие ойн баяраарнь амаршалба

Баярай хэмжээ ябуулгада харагшад, суг хүдэлдэг нүхэдынь хабаадаба

Үндэр наһатай абгайе Цырен-Даша Доржиев амаршалба

​Ярууна аймагай Иисэнгэ нютагайхид үндэр наһатай Долгор Цыренжапова эгэшые 100 наһанай ойн баяраар амаршалба

2018 ондо Буряад Уласта 898 ветеран ойн баяраа угтаһан байна

Гараһан жэлдэ ойн баяраа угтагшад үшөө олон

​Долоон үбгэдэй гэрэл

Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Ородой Холбоото Уласай сэтгүүлшэдэй холбооной гэшүүн В.Р. Ширдармаевай 80 жэлэй ойдо

​Жэн абьяасаар жэгнээл «Золушка»

Улаан-Үдын эрхим сэсэрлигүүдэй нэгэн – 110- дахи “ЗОЛУШКА” байгуулагдаһаар 30 жэлэйнгээ ойе тэмдэглэбэ

​Буряад Улас – 100 жэл, «Буряад Үнэн» сонин -100 жэл иимэ ниитэ гаршагуудые нээхэмнай

Ерэхэ жэлнүүдтэ манай Буряад Улас хоёр һайндэрнүүдые, ехэ үдэрнүүдые тэмдэглэхэеэ бэлдэжэ байна

​Буряад Уласай Туран һууринай байгуулагдаһаар 335 жэлэй ой ойртобо

2019 ондо Туран һуурин ойн баяраа тэмдэглэхэнь

​Буряад Уласта хоёр эхэнэрнүүд 90 наһаяа тэмдэглэбэ

Байгша оной долоон хоногой туршада 90 жэлэй ойн баяраа ажалай ветеранууд Марфа Петровна Бухольцева болон Марфа Степановна Дульская тэмдэглээ

Арадайнгаа заншал алдаагүй “Аза хүсэл”

Арадай аман зохёолой “Аза хүсэл” ансамблиин байгуулагдаһаар табан жэл гүйсэбэ.

Уран шүлэгэй ульгам мүрнүүд зэрэлгээтэһээр

Баир Дугаровай ойн үдэшэһөө тэмдэглэл

Үбэр Байгалай шэмээшэгүүдэй арадай «Истоки» хоор ойн баяраа угтана

Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түбэй «Истоки» хоор 2017 оной ноябриин 16-да Н. Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театрта байгуулагдаһаар 50 жэлэйнгээ ойн баяраа угтаха.

Буурал эжын үреэлдэ хүртэе

Зулгы һайхан намарай сагта ойн баярнуудые тэмдэглэдэг заншал бии. Ярууна аймагай Үльдэргэ нютагайнгаа зондо хүндэтэй хүтэлбэрилэгшэ ябаhан Дондок-Доржо Анданович Бальжановай наһанай нүхэр Пагма Жигжитовна Цыдыпова баяр баясхалангай оршон байдалда 90 наhан...

Одото сагай тохёолгон

"Байгал" ансамблиин 75 жэлэй ойдо

Артист болохо гэжэ багаһаа тэгүүлһэн...

Буряадаймнай мэдээжэ режиссёр Эрдэни Жалцанов һургуулида һурахадаа, жэл бүри “хэн болохобши” гэһэн асуултада “артист” гэжэ бэшэдэг һэн. 5-6-дахи ангида һурахадаа, “геолог-артист”, “археолог-артист” гэжэ хоёр дабхар мэргэжэл бэшэдэг байгаа.