Расширенный поиск  

​Буряад Уласай хойто аймагууд хүрэтэр самолёдой биледүүд хүнгэлэлтэтэй байха

Уласай хойто аймагууд хүрэтэр самолёдоор ниидхэдээ, ажаһуугшад хүнгэлэлтэтэй биледүүдые абаха аргатай

​Буряад уласта «Cмартавиа» авиакомпани ажаллажа эхилхэ

Энэ компаниин самолёдууд Ород болон хари гүрэнүүдэй аэропортнуудта буудаг

Улаан-Үдэ – Эрхүү гэһэн замаар «РусЛайн» авиакомпаниин түрүүшын самолёт Эрхүүдэ бууба

Мүнөөдэр, майн 14-дэ, Улан-Үдэ – Эрхүү гэһэн замаар «РусЛайн» авиакомпаниин түрүүшын самолёт Эрхүүдэ бууба.

Улаан-Үдэдэ «РусЛайн» авиакомпани ажалаа ябуулха

Байгша оной апрелиин 28-да «Байкал» аэропортдо аэровокзалай терминал барилгын эхилхэ үдэр үшөө нэгэ хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэхэ.

Лоукостер «Победа» 2018 ондо Буряад Уласта ажалаа үргэлжэлүүлхэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһээр, 2018 оной март һараһаа хойшо «Победа» авиакомпаниин самолёдууд Улаан-Үдэ хүрэтэр ниидэхэ.

Улаан-Үдэһөө Москва хүрэтэр самолёдой сэн 5198 түхэриг

Июлиин 21-дэ «Победа» авиакомпани Улаан-Үдэһөө Москва хүрэтэр самолёдой биледүүдые худалдажа эхилбэ.