Расширенный поиск  

​Буряад уласта ойн түймэрнүүд унтараагдана

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад уласай Бэшүүр, Загарай аймагууд болон Түнхэнэй дархан газарта ойн түймэрнүүд унтараагдаһан байна. Бэшүүр аймагта эгээл ехэ түймэр һүжэржэ, 100 гектар шахуу талмай галда абтаа. Буряад уласта түймэрэй аюултай хаһын эхилһэн саг...

Байгал шадарай аймагта түймэр сарагдана

​Байгша оной июлиин 10-най 0.00 сагай байдалаар, Байгал шадарай аймагта ойн 1 түймэр сарагдана