Расширенный поиск  

​Буряад уласта ойн түймэрнүүд унтараагдана

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад уласай Бэшүүр, Загарай аймагууд болон Түнхэнэй дархан газарта ойн түймэрнүүд унтараагдаһан байна

Байгал шадарай аймагта түймэр сарагдана

​Байгша оной июлиин 10-най 0.00 сагай байдалаар, Байгал шадарай аймагта ойн 1 түймэр сарагдана