Расширенный поиск  

​Түүхэтэ хуулинууд

1793 оной ахалагша тайшаа Д-Д.Эрэнсын «Захяа» тогтоол. 1800 оной «эб хэб тогтоолой» эхин(Үргэлжэлэл) Урид дурдаhан хорилтонуудhаа гадна, үшөө иигэжэ бэшэнэ: “Улаагай мори тэргэ албанда ехээр хэрэглэхэгүй. Тайшаагай саарhан биледгүйгөөр ябахань хоригдоно.....

Бэеэ дааһан можо нютаг болоһоной түүхын баримтанууд

Байгша оной майн 30-да Буряад Уласай байгуулагдаһаар 95 жэ­лэй ойн баяр тэмдэглэгдэнэ. Түүхэ уудалхада, хэды удаа нэрээ һэлгэбэшье, бэеэ дааһан можо нютагай мүндэлһэниинь тон сэн­тэй бшуу. Ородой Холбоото Уласай эрдэмэй академиин эрдэмтэн Валерий Александ...