Расширенный поиск  

​Буряад Уласта даам наадалгаар мүрысөөн үнгэргэгдэбэ

Энэ мүрысөөндэ уласай 4 аймагай болон Эрхүү можын хүбүүд, басагад хабаадаа

Буряад Уласта "Эрхим аба" элирүүлэгдэхэ

Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай бодолгын яаманай залуушуулай түб «Буряад Уласай мүнөө үеын түрэлхид» гэһэн олониитын эмхитэй хамта уласай «Супер-папа» гэһэн мүрысөө эмхидхэнэ.