Расширенный поиск  

​«Торгон замаар» тооһо бурьюулһаар...

Урилдаанай дүнгүүд элирбэ

​«Торгон замаар» тооһо бурьюулан...

Буряад Улас спортын талаар бүхэдэлхэйн түүхэдэ оробо. Юуб гэхэдэ, “Торгон зам” гэһэн уласхоорондын авто-урилдаанай зам нютагаймнай дэбисхэр дээгүүр гараа