Расширенный поиск  

​Байгалай эрьедэ белорусууд сугларха

Усть-Орда тойрогто ерэхэ зун Байгалай эрьедэ Бүхэдэлхэйн белорусуудай фестиваль үнгэргэхээр бэлэдхэл ябуулагдана

​Италида илаһан тапхарайхид

Адриатическа далайн эрьедэ, Лидо ди Езоло хотодо фольклорно болон мүнөө үеын искусствын уласхоорондын ХVIII фестиваль боложо үнгэрбэ

Солонгос орондо Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай «Наран» ансамбль түрүүлбэ

Байгша оной май һарын эхиндэ Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай хүүгэдэй жэшээтэ «Наран» бүлгэм Солонгос орондо гурбадахияа үнгэргэгдэжэ байһан уласхоорондын фестивальда хабаадажа ерэбэ.