Расширенный поиск  

​Шэнэ жэлэй һайндэрэй үдэрнүүдтэ Буряад уласта ойн жаса хамгаалха талаар ажалай дүнгүүд согсологдобо

Шэнэ жэлэй һайндэрнүүдэй үедэ Буряад уласай ойн ажахын агентство Дотоодын хэрэгүүдэй яамантай хамта ойн жаса хамгаалха талаар ажал ябуулаа. Тиигэжэ тэдэнэр суг хамта 270 рейднүүдые үнгэргэжэ, ойдо гаража шалгалтануудые үнгэргэһэн байна. Шэнэ жэлэй һайндэр...

​Буряад уласта хасуури хэдытэб?

Заншалта ёһоороо Шэнэ жэлэй гол тэмдэг гоёолто – хүжэ ногоон хадхууртайхан хасуури декабриин 15-һаа наймаалагдана. Шэлбэһэтэ модонуудые бэлдэхэ гурим хуушаараа үлөө. Тусхай үнэмшэлгэ абаһан хүн лэ модо унагааха эрхэтэй. Тиихэдээ даб гэһэн ой соо бэшэ, хар...