Расширенный поиск  

​Хониной болон ямаанай арһа элдэлгээр Улаан-Үдэдэ уласай II чемпионат эмхидхэгдэхэ

Гансашье Буряадай бэшэ, хари Үбэр Монголой уран гартан хэмжээ ябуулгада хабаадаха

​«Дулаан шэмэг»: дундаршагүй дүршэл

Хониной арһа элдэлгээр урилдаа Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангха, Буряад Уласай Арадай уран бэлигэй түб ба Үндэһэнэй музей эмхидхээ

​Арһа элдэлгэ тухай

Арһа элдэлгын үйлэдбэри тус арһанһаа ямар зүйл оёгдохо, бүтээгдэхэб гэһэн зорилгоһоо дулдыдадаг