Расширенный поиск  

Хониной үйлэдбэридэ - гол анхарал

Хони мал үсхэбэрилгын гол хүгжэлтэ хониной мяха үйлэдбэрилэн болбосоролгоһоо дулдыдана. Тиимэһээ Зэдын малшад хониной мяха буйлуулгын цех байгуулга хүлеэн тодожо абаа бшуу.